ul. Warszawska 24
26-200 Końskie

tel./fax. (041) 372 29 68
tel./fax. (041) 375 37 50

mail: hotel@luczynski.plOgłoszenia

W związku z realizacją projektu nr WND-RPSW.01.01.00-26-280/10 „Przebudowa hotelu celem podniesienia standardu i rozszerzenia oferty usługowej oraz wprowadzenia zasadniczych zmian na poziomie organizacyjnym i zarządzania” w ramach Działania 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, ogłaszamy nabór ofert na:


1. Przebudowa i modernizacja ciągu komunikacyjnego i adaptacja pomieszczeń na potrzeby sauny
Ogłoszenie zamówienia - Przebudowa i modernizacja ciągu komunikacyjnego i adaptacja pomieszczeń na potrzeby sauny

2. Zakup mebli i wyposażenia do sal restauracji i baru
Ogłoszenie zamówienia - Zakup mebli i wyposażenia do sal restauracji i baru

3. Modernizacja parkingu i otoczenia hotelu
Ogłoszenie zamówienia - Modernizacja parkingu i otoczenia hotelu

4. Zakup i montaż wyposażenia części gastronomicznej
Ogłoszenie zamówienia - Zakup i montaż wyposażenia części gastronomicznej

5. Zakup i montaż wyposażenia sauny i siłowni
Ogłoszenie zamówienia - Zakup i montaż wyposażenia sauny i siłowni

W związku z realizacją projektu nr WND-RPSW 01.01.00-26-483/10 „Poprawa konkurencyjności i wzrost zdolności produkcyjnej Zakładu Mechaniczno Budowlanego Łuczyński Piotr poprzez przebudowę hali produkcyjno-magazynowej wraz z dostawą nowej linii technologicznej” w ramach Działania 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, ogłaszamy nabór ofert na:


AKTUALNIE BRAK OGŁOSZEŃ

Created: Internet Assets - websolutni.pl